National Organizing Committee

Chairpersons : Prof. Artemis Nicolaidou and Dr. Sofia Reizopoulou

Dr. Aikaterini Anastasopoulou

Dr. Christos Arvanitidis

Dr. Epaminondas Christou

Dr. Antonia Giannakourou

Dr. Konstantinos Kapiris

Dr. Kalliopi Pagou

Dr. Panayotis Panayotidis

Dr. Vangelis Papathanassiou

Dr. Nomiki Simboura

Dr. Aikaterini Tsangaris

Dr. Soultana Zervoudaki

Local Organizing Committee

Dr. Andreas Sioulas

Dr. Maria Corsini-Foka

Dr. Giorgos-Aggelos Hatiris

Scientific Committee

Prof. Alberto Basset, University of Salento, Italy

Prof. Ioannis Karakassis, University of Crete, Greece

Prof. Theodoros Kevrekidis, University of Thrace, Greece

Dr. Jonne Kotta, University of Tartu, Estonia

Dr. Sotiris Orfanidis, Fisheries Research Institute, Greece

Prof. Arturas Razinkovas, University of Klaipeda, Lithuania

Prof. Eleni Voultsiadou, University of Thessaloniki, Greece